Velkommen

Efterdi du har været så letsindig at stille ind paa denne Hjemmeside, maa du være forberedt paa, at  det ikke er her, du finder svar paa Livets store eller smaa Spørgsmål.

  

Her findes heller ikke hverken Tant eller Fjas, men alene sober og kiedsommelig Underretning om Forhold, du sikkert kunde leve lykkeligt uden Kendskab til.

  

  

  

  

  

  

  

  

Der arbejdes ihærdigt paa Sagen

... Taalmodighed, tak

  

Hej, hvem har vi her ?

og her ?

  

... er det mon ham her ?

eller ham her ?